Orzeczenie TSUE w sprawie kredytów frankowych

Umowy frankowe wzbudzają wiele kontrowersji, a kredytobiorcy od lat starają się odzyskać stracone pieniądze. Banki w wielu przypadkach nie informowały konsumentów o rzeczywistym ryzyku wzrostu raty kredytowej, jak również wpływu na nią zmieniającego się kursu franka szwajcarskiego. Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z dnia 10.06.2021 r. w sprawie C-609/19) wynika, że zawarte w umowie konsumenckiej warunki o nieuczciwym charakterze trzeba uznać za nieistniejące.

Brak terminu przedawnienia

„Wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku” – zakomunikował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że kredytobiorca może ubiegać się o unieważnienie kredytu w dowolnym czasie, niezależnie od tego, kiedy została podpisana umowa kredytowa.

TSUE poinformował również, że: „termin przedawnienia roszczenia o zwrot kwot wpłaconych na podstawie nieuczciwego warunku umownego, który może upłynąć, nawet zanim konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze tego warunku, w żaden sposób nie może być zgodny z dyrektywą”.
Wniosek o zwrot

W kwestii terminu przedawnienia Trybunał Sprawiedliwości analizował umowy kredytu hipotecznego denominowanego we franku szwajcarskim, które zostały zawarte w latach 2008 i 2009. Klientami byli mieszkańcy Francji, a kredytodawcą bank BNP Paribas. Informacje przekazane przez Trybunał oraz jego orzeczenie mogą jednak mieć znaczący wpływ dla podobnych spraw, również dotyczących polskich konsumentów.

Jest wiele przypadków, kiedy banki z powodu nacisku konsumentów i sądów zrywają umowy i tym samym zwracają konsumentom opłacone już raty. Jednocześnie jednak żądają od nich pieniędzy za korzystanie z ich kapitału. W tej sytuacji kredytobiorcy powołują się na przedawnienie roszczeń banków.
Wniosek o zwrot

Odpowiedzi Trybunału na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Gdańsku zadał Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania, które dotyczyły umów kredytów frankowych (sprawa C-19/20). Odpowiedzi udzielono w kwestii aneksu antyspreadowego, który nie zmienia charakteru umowy. Zawarcia aneksu nie można traktować jako argumentu banku o zgodności z prawem umowy. Ustawa antyspreadowa nie jest też przeszkodą dla wyeliminowania nieuczciwych postanowień. Trybunał podkreślił ponadto, że niemożliwe jest usunięcie tylko części klauzuli nawiązującej do stosowania w umowie średniego kursu NBP. Wiemy również, że poinformowanie konsumenta o wszelkich konsekwencjach prawnych należy do Sądu Krajowego, który orzeka o nieuczciwym charakterze warunków umowy.
Wniosek o zwrot

Zobacz również

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego

Dowiedz się więcej

Zobacz również

Zwrot kredytów frankowych

Dowiedz się więcej